SON DAKİKA

Son Dakika Haber Anladık
Son Dakika Haberleri

Halil İnalcık Hayatını Kaybetti!

Halil İnalcık Hayatını Kaybetti!
Bu haber 26 Temmuz 2016 - 13:29 'de eklendi ve 3.536 kez görüntülendi.

Türk Tarih Bilimi en önemli isimlerinden birini kaybetti.Dünyaca ünlü Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık uzun süredir tedavi gördüğü Ankara’da 100 yaşında hayatını kaybetti. Halil İnalcık Kimdir?

Tarih bilimi en önemli isimlerinden birini kaybetti. ‘Tarihçilerin kutbu’ olarak kabul edilen Prof. Dr. Halil İnalcık, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde pazartesi akşamı 100 yaşında vefat etti. Eserleri onlarca dile çevrilen, özellikle Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine önemli çalışmalar yapan İnalcık, Osmanlı Devleti’nin de, yaygın olarak bilinen ve ders kitaplarında öğretilenin aksine, 1299’da Söğüt’te değil, Koyunhisar (Bafeus) muharebesinden sonra 1302’de Yalova yakınlarında kurulduğunu ortaya koymuştu. Amerikalı sosyal bilimci Immanuel Wallerstein onun hocaların hocası olma konumunu şu sözlerle özetlemişti: “Onu dar anlamda bir ‘tarihçi’ olarak düşünmek elbette yetersiz kalır. Bizzat tarih disiplinine şekil vermiş, kendi metodolojisini ve bilgi birikimini tarihçilik mesleğine kazandırmış bir kişi olarak İnalcık, bilim çevrelerinin üzerinde uzlaştığı seçkin bir isimdir. İnalcık ekolüne mensup yüzlerce öğrenci, sadece birincil kaynakları kullanma, belge ve arşivleri inceleme yönünden değil modern anlamda tarihe sosyo-ekonomik ve kültürel birçok cepheden bakabilme becerisini ondan öğrenmiştir. Yeni kuşak tarihçiler, Akdeniz, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerindeki birçok yanlışın tashih edilmesini ona borçludur. Kitapları, sayısız makale ve ansiklopedi maddeleri, sosyal bilimciler için göz kamaştırıcı bir hazine mahiyetindedir”

HALİL İNALCIK KİMDİR?

Prof. Halil İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. Babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey, annesi Ayşe Bahriye Hanım’dı. İlk tahsilini 1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi’nde yapan İnalcık, lise eğitimini Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi’nde 15 Eylül 1935’te tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden (AÜDTCF) 1940’ta mezun olan İnalcık, Timur üzerinde hazırladığı bir seminerle Fuad Köprülü’nün dikkatini çekti. Onun tavsiyesiyle 30 Nisan 1940’da AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne ilmî yardımcı tayin edildi. 1945’te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Şevkiye Işıl Hanım’la evlendi. Araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran İnalcık 1947’de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi. İnalcık, 1952’de ‘Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği’ teziyle profesörlük pâyesi aldı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde dersler veren ve pek çok çalışmaya imza atan Halil İnalcık 1972’de otuz yıl çalıştığı AÜDTCF’den emekli oldu.

AMERİKA YILLARI

1950’lerden beri yayınları ve öğretim faaliyetleriyle adı dünya tarih çevreleri tarafından yakından izlenen İnalcık, 1972’de Chicago Üniversitesi’nin devetiyle Tarih Bölümü’nde profesör olarak çalışmaya başladı. 1973’te İngiltere’de The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300–1600 (London: Weidenfeld and Nicolson) adlı eserini yayınladı. Halil İnalcık 1986’da yaklaşık 15 yıl çalıştığı Chicago Üniversitesi’nden emekli oldu. Halil İnalcık, 1992’de Bilkent Üniversitesi’e Tarih Bölümü’nü kurmak üzere davet edildi. Aynı yıl Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na üye, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) şeref üyesi seçildi. Harvard Üniversitesi’nde bir sömestr ziyaretçi profesör olarak Osmanlı tarihi dersleri verdi. Bilim dünyasında uluslararası bir şöhreti olan İnalcık’ın biyografisi ‘Encyclopaedia of Historians and Historical Writing’de ve Thomas Naff’ın çıkardığı ‘Paths to the Middle East (Albany: State University of New York, 1993) adlı eserlerde yer aldı. Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı ‘Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı’ adlı Emine Çaykara tarafından hazırlanan söyleşi kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 2005 yılında yayımlandı.

Başlıca Kitapları 

Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara: TTK, 1943. · Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara: TTK, 1954. · Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara: TTK, 1954. · Kanûnnâme-i Sultânî ber Mûceb-i Örf-i Osmanî: II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasaknâme ve Kanûnnâmeler, Ankara: TTK, 1956 (R. Anhegger ile birlikte). · The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300-1600, London: Weidenfeld and Nicholson, 1973. · Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, Ankara: TTK, 1978 (M. Oğuz ile birlikte). · Tursun Beg, The History of Mehmed the Conqueror, Chicago-Minnesota: American Research Institute, 1978 (R. Murphey ile birlikte). · The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, London: Variorum Reprints, 1978. · Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi / Social and Economic History of Turkey (1071-1920), Ankara: Meteksan, 1980 (editör, O. Okyar ile birlikte). · Studies in Ottoman Social and Economic History, London: Variorum Reprints, 1985. · Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, İncelemeler, İstanbul: Eren, 1993. · The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington: Indiana University Turkish Studies and Turkish Ministry of Culture Joint Series Volume 9, 1993. · The History of the Black Sea Trade: the Register of Customs of Caffa. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. · Süleyman the Second and his Time, İstanbul: Isis Press, 1994 (editör, C. Kafadar ile birlikte). · An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge: Cambridge University Press, 1994 (1300-1600 arasını Halil İnalcık yazdı, editör, D. Quataert ile birlikte). · From Empire to Republic: Essays on Ottoman and Turkish Social History, İstanbul: Eren, 1995. · Essays in Ottoman History, İstanbul: Eren, 1998. · Osmanlı, 12 Cilt, İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları, 1999 (editör, N. Göyünç, E. İhsanoğlu, Y. Halaçoğlu ile birlikte). · Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, İstanbul: Eren, 2000. · Şâir ve Patron, Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003. · Osmanlı Uygarlığı, 2 Cilt, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2004 (editör, Günsel Renda ile birlikte; İngilizcesi, Ottoman Civilization) · Doğu Batı Makaleler I, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005. · Tanzimat / Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ankara: Phoenix Yayınları, 2006 (editör, M. Seyitdanlıoğlu ile birlikte). · Turkey and Europe in History, İstanbul: Eren, 2006. · Atatürk ve Demokratik Türkiye, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2007.

İLBER ORTAYLI: TÜRKİYE TARİHÇİLİĞİNİN ABİDESİ

Halil Hoca bir asırlık çınar. Bu bir asrın içinde 80 yıla yakın zamanı yoğun bir yazma ve araştırmayla geçmiştir. Türkiye tarihçiliğinin tam anlamıyla bir abidesidir. Fuat Köprülü’nün talebesidir fakat onun üstünde bir mesai vermiştir. Balıkesir Öğretmen Lisesi’nde burs bulmuş ve orada okumuş bir İstanbul çocuğu. Abdülbaki Gölpınarlı gibi bütün şarkın bir edebiyat tarihi dehasının öğrencisi olmuş. Osmanlı edebiyatını ve şiirini hiç tartışmasız, edebiyat tarihçilerinin çoğundan daha iyi bilir. Osmanlı döneminin Balkan tarihçiliği onun sayesinde karanlıktan kurtulmuştur. Etraftaki şarlatanları ürküten bir tarihçiydi. Bildiği lisanların sayısı göstermez ama en iyi tercüme yapacak düzeydeydi. Almancasının mükemmelliğini, benim söylemem bir şey ifade etmez, bizzat Paul Wittek ifade etti. Yetiştirdiği hocalar dördüncü kuşaktadır. Halil İnalcık’ın öğrencisi olmak ayrı bir imtiyaz ve ayrı bir meşakkatli çalışma demektir. Öğrenicisini çok iyi yönlendirir, ağaçlarından arasından ormanı görmeme tehlikesinden de korurdu. Türk tarihçiliğine tefekkürü, ciddi metin analizini ve mukayeseyi getiren adamdır. Eğer Osmanlı tarihçilerinin içinde dünya tarihine meraklı olanlar varsa bu onun eseridir.

EMİNE ÇAYKARA: ESERLERİNİ OKUMADAN TARİH YAPILAMAZ

Hocaların hocası Halil İnalcık’la biyografisini yazmak için tanıştım. Kısa sürede bilgisine, nazaketine, entelektüel birikimine ve tarihi günlük yaşamın içinde tutkuyla yaşatmasına hayran kaldım. Halil Bey, ömrünü arşivlerde hakikat aşığı olarak geçirmiş, Osmanlı gerçeğini dünyaya duyurmuş ama kendi toplumuna yeterince duyuramamış bir bilgeydi. Biraz dertliydi bu konuda ama yine de yüzünden gülümsemesini eksik etmezdi. Üniversiteler ona fahri doktora vermekte yarışır, ödüllere doymaz ama akademinin olmayışından tutun da pekçok konuda, mesela herkesin sözde tarihçiliğinden yorgundu. ‘Tarih tarih diyoruz, bir taraftan da hanedanın kurucusunu bilmiyoruz’ dediğinde ses tonunda sitayiş, hüzün, şaşkınlık içiçe geçerdi. İnalcık’ın eserlerini okumadan tarih yapılmayacağı, bu alandaki herkesin tekrarıdır. Ama herkesin. Dünyanın yani. Halil Bey,özeldir, hem tarih hem sosyoloji hem de felsefi alanlarda çıkan her yayını takip ettiğinden onun yanında bir şey öğrenmemeniz mümkün değildir. Halil İnalcık, geçen yıl, 100 yaşını kutladı, çok istiyordu, istediği oldu ve dalya dedi. Şimdi Ankara’dan çok özlediği İstanbul’a kavuşacak. (Hürriyet)

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA